24SevenOffice integration

Upplev ett enkelt och effektivt affärssystem

About 24SevenOffice

24SevenOffice grundades 1997 och är den första leverantören av ett molnbaserat ERP-system i Europa. Med över 20 års erfarenhet och kontor i Norge, Sverige och USA är de en ledande leverantör inom molnbaserade affärssystem, även kallat SaaS (Software as a Service). 24SevenOffice är modulbaserat och har ett öppet API så du enkelt kan anpassa systemet och arbetsflödet med hjälp av ett stort utbud integrationer. Detta underlättar fri tillväxt utan att begränsa möjligheterna för ert företag.

Lösningen består av moduler för

  • Ekonomi och redovisning
  • Projektledning
  • Tidsrapportering
  • CRM
  • Fakturering
  • Finansiella tjänster

”Vårt uppdrag är att tänja gränserna i samspelet mellan människa och teknik. Genom att sätta användaren i centrum och integrera alla viktiga processer i ett ekosystem hjälper vi våra kunder att utnyttja sin fulla potential och nå sina mål ” 24SevenOffice

Skicka bokföringsunderlaget

Om integrationen är fullständigt uppsatt kan journalposterna exporteras på företagsnivå. Klicka på ikonen för att skicka journalposterna, när de har skickats till 24SevenOffice blir raden grå och ikonen blåmarkerad.

Skicka korrigeringar till 24SevenOffice

När du skickar in en journalpost som innehåller en korrigering kommer detta att bokas på den period där korrigeringen skett.

24SevenOffice integration screenshots

Starta din Nmbrs free trial idag

STARTA NU