PAXml integration

PAXml erbjuder utbyte av information mellan löneprogram och försystem.

About PAXml

PAXml är ett standardformat för överföring av löneunderlag från ett försystem till ett löneprogram. Förutom själva löneunderlaget kan även konteringsinformation, personuppgifter och arbetstimmar överföras.

Starta din Nmbrs free trial idag

STARTA NU